mini USB AVR programátor

Ďalší z členov USB AVR programátorov, teraz je prioritou veľkosť, univerzálnosť a jednoduchosť. Je robený SMD technológiou, na malej doske s plošnými spojmi. Ako mikrokontrolér je použitý Atmel ATMega8A v TQFP púzdre. USB konektor je typu miniB. Programovací konektor je štandardný ISP 10-pinový.

Bližší popis môžete nájsť v článku AVR programátor LPT.

Zapojenie vychádza z dobre známeho USB programátora USBasp, podporovaného aj avrdude (zdroj www.fischl.de) . Táto konštrukcia je rozšírená ešte o ďalší jumper pre použitie programátora v HID režime. Pre Windows nie je v tomto prípade potrebné inštalovať žiadný dodatočný ovládač. Funguje presne ako USB programátor popísaný v článku AVR programátor USB (samozrejme pracuje iba režim ISP).

Celkovo sú na doske 4 prepojovacie konektory:

JP1: po prepojení je na konektor ISP privedené napájacie napätie 5V (pin 2) pre programovaný obvod

JP2: manuálne nastavenie pre programovanie nízkou rýchlosťou pre prípad, keď MCU beží na nízkej frekvencii a štandardne použitá rýchlosť je príliš vysoká

JP3: po prepojení pracuje programátor v HID režime, ak prepojenie nie je, pracuje v CDC režime. Tento jumper je funkčný, iba ak je nahraný AVRdoper firmware.

JP4: slúži pre počiatočné naprogramovanie alebo preprogramovanie firmware pre MCU

Ďalšie informácie

Zariadenie pracuje s napájaním odoberaným s USB portu. Ak sa použije prepojenie JP1 pre napájanie aj programovaného zariadenia, treba dať pozor na celkový odoberaný prúd z USB.

Pre dané zapojenie existujú dva firmware (potrebné súbory si môžete stiahnúť nižšie):

1. Firmware AVRdoper (kompatibilný STK500 v2)

2. Firmware USBasp

Oba sú podporované avrdude (program pre programovanie MCU Atmel z balíka WinAVR).

Prílohy

miniUSB

Galéria

Uverejnené v AVR projekty Označené s: , , , ,