Stereo zosilňovač s TDA2030

Modul zosilňovača vychádza zo základného zapojenia integrovaného obvodu TDA2030 pre napájanie s nesymetrickým napätím. Pre zvýšenie výkonu je pripojený na výstup pár bipolárnych tranzistorov a TDA2030 slúži ako ich budič. Báza tranzistorov je napájaná cez paralelne zapojené rezistory R2, R3 (R12, R13) a R9, R10 (R19, R20). Funkcia zapojenia je jednoduchá, samotný zosilňovač obsahuje minimum súčiastok, takže jeho stavba je vhodná i pre začiatočníkov v elektrotechnike.

Základné vlastnosti

Vstupný signál je privedený na vstupný oddeľovací kondenzátor C5 (C13) a na vstup obvodu IC1 (IC2). Umelý stred napájacieho napätia pre IC je tvorený rezistormi R1 (R11) a R4 (R14). Kondenzátory C1, C2 (C9, C10) slúžia k dostatočnej filtrácií napájacieho napätia. Diódy D1 a D2 zapojené na výstupe zosilňovača, chránia zosilňovač proti prípadným napäťovým špičkám indukovanými na záťaži.
Zisk zosilňovača je daný rezistormi R6 (R16) a R8 (R18). Kondenzátor C7 (C15) slúži k oddeleniu jednosmernej zložky. Sériová kombinácia R7 (R17), C8 (C16) na výstupe zosilňovača obmedzuje náchylnosť ku kmitaniu na vyšších frekvenciách. Pretože je použité nesymetrické napätie, musí byť výstup zosilňovača jednosmerne oddelený kondenzátorom C6 (C14). Zosilňovač je postavený na DPS o veľkosti 100×75 mm, ktorá je na obrázku nižšie. Nevyžaduje žiadne nastavovanie, pracuje na prvýkrát od pripojenia zdroja napätia. Koncové tranzistory aj samotný obvod by mali byt pripevnené na dostatočne dimenzovaný chladič, pozor však na správne odizolovanie, púzdra majú rozdielne potenciály. Napájacie napätie pri tomto zapojení by malo byť maximálne do 40V a samozrejme pozor na polaritu zdroja napätia.

Schéma zapojenia

tda2030st-096

Plošný spoj a rozloženie súčiastok

tda2030stbrd-096

Prílohy

TDA2030

Uverejnené v Rôzne projekty Označené s: ,