AVR programátor LPT

Jednoduchý, bezpečný a rýchly ISP AVR programátor pracujúci cez LPT port.
Nevyžaduje žiadne prvotné naprogramovanie. Ocenia ho hlavne začiatočníci, ktorí chcú začať programovať svoje AVR mikrokontroléry, ale chýba im programátor.Jednoduchý, bezpečný a rýchly ISP AVR programátor pracujúci cez LPT port.
Nevyžaduje žiadne prvotné naprogramovanie. Ocenia ho hlavne začiatočníci, ktorí chcú začať programovať svoje AVR mikrokontroléry, ale chýba im programátor.

ISP rozhranie procesorov AVR
Zdôraznime si na úvod základné vlastnosti sériového programovacieho módu procesorov AVR. Pre programovanie a čítanie flash pamäte AVR nie sú potrebné tri rozdielne napätia. Nie je potrebný ďalší mikroprocesor. Nepotrebujete ani 10 I/O liniek na prenos dát a riadiacich signálov. Dokonca pred programovaním nemusíte vyberať procesor zo zariadenia.
Takéto programovanie AVR je vykonané zabudovaným rozhraním, ktoré umožňuje zápis a čítanie obsahu flash pamäte programu ako aj EEPROM. Toto rozhranie pracuje v sériovom režime a potrebuje tieto signály:

  • SCK: Hodinový signál, ktorý posúva bity pre zapis/ čítanie do/ z interného registra,
  • MOSI: Dátový signál, ktorý odosiela bity pre zápis do AVR,
  • MISO: Dátový signál, ktorý príjma bity čítané z AVR.

ISP10aisp6a

Tieto tri signálové piny sú interne pripojené k vnútornému programovaciemu obvodu iba ak je RESET zmenený na 0. Inak sú tieto signálové piny počas normálnej činnosti AVR programovateľné I/O linky ako ostatné. Ak chcete použiť tieto piny aj pre iné účely a aj pre ISP (In System Programming), potom musíte zabezpečiť, aby tieto dve využitia neboli v konflikte. Zvyčajne to potom môžete oddeliť rezistormi alebo použitím multiplexora. Čo bude potrebné, závisí od použitia týchto pinov v normálnom pracovnom režime. Výhodou je, ak sú tieto piny určené iba pre ISP.
Doporučuje sa, ale nie je to nevyhnutné, aby napájanie HW pre programovanie bolo z programovaného obvodu. Prevedenie je jednoduché a vyžaduje dve dodatočné linky medzi programátorom a AVR. GND je spoločná zem, Vcc napájacie napätie (zvyčajne 5,0V). Celkovo ISP prepojenie má teda 6 vodičov. Výsledné rozmiestnenie ISP6 definované spoločnosťou ATMEL je na obrázku nižšie.
Alternatívny štandard bol navrhnutý ako ISP10 a je použitý na doske programátora STK200. Je to stále veľmi rozšírený štandard. ISP10 má ešte dodatočný signál pre LED, ktorá signalizuje činnosť programátora.

Programátor sa pripája k PC cez paralelný port. Pre programovanie AVR musia byť dodržané niektoré vlastnosti signálu (strmosť a priebeh), preto je doporučené pripojiť programátor, čo najbližšie k portu a samozrejme programovaný procesor, čo najbližšie k programátoru. Osobne používam medzi LPT a PC štandardný prepojovací kábel, s dĺžkou asi 1m. Pre prepojenie MCU a programátora cca 20cm plochý káblik so samoreznými konektormi. Zatiaľ som nemal s chybovosťou pri programovaní žiadne problémy.

Software

Ako SW pre programovanie vyhovuje PonyProg. Je to jednoduchý, ale výkonný nástroj. Novšie verzie, prípadne ďalšiu podporu, nájdete na tejto adrese.

Príloha

AVR-ISP1

Galéria

Uverejnené v AVR projekty Označené s: , , , , ,